Prehrana - izbirni

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Osnovni pojmi v prehrani.
2. Uporaba različnih toplotnih postopkov obdelave živil.
3. Osnove varnosti živil, najpogostejša mikrobiološka, kemijska in fizikalna tveganja.
4. Označevanje, pakiranje in deklariranje izdelkov.
5. Lastnosti posameznih skupin živil.
6. Osnove fiziologije, procesov prebave, osnove presnove in osnove termoregulacije ter porabe energije, predvsem ob mišični aktivnosti (telesni dejavnosti), v človekovem telesu.
7. Energijske potrebe človekovega telesa.
8. Potrebe po makro in mikro hranilih.
9. Določanje energijskih potreb posameznih populacijskih skupin glede na spol, starost in druge specifične potrebe.
10. Določanje hranilnih potreb (za makro in mikrohranila) glede na ocenjeno energijsko potrebo posamezne populacijske skupine.
11. Režim prehranjevanja in fiziološke osnove režima prehranjevanja.
12. Osnove preračunov ocenjenih energijskih in hranilnih potreb v živila oziroma obroke za zdrave osebe, za posamezne populacijske skupine.
13. Življenjski slog v različnih življenjskih obdobjih.
14. Pomen funkcionalnih živil v uravnoteženi prehrani.
15. Sodobni principi prehranskega izobraževanja.