Onkologija z zdravstveno nego onkološkega pacienta

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

TEORETIČNI DEL
• Karcinogeneza
• Epidemiologija rakavih obolenj
• Preventiva rakavih obolenj in genetsko svetovanje
• Vloga medicinske sestre pri zgodnjem odkrivanju raka: zdravstveno vzgojno delo, presejanje, genetsko svetovanje
• Diagnostične metode v onkologiji
• Predklinično in klinično raziskovanje v onkologiji
• Osnovna načela klinične onkologije -zdravljenja (onkološka kirurgija, radioterapija, internistična onkologija)
• Celovita obravnava pacienta z rakom

• Zdravstvena nega kirurškega onkološkega pacienta
• Zdravstvena nega pacienta, ki se zdravi z obsevanjem
• Zdravstvena nega pacienta na sistemskem zdravljenju:
o Zdravstvena nega pacienta, ki se zdravi s citostatiki
o Zdravstvena nega pacienta, ki se zdravi z biološkimi zdravili
o Zdravstvena nega pacienta, ki se zdravi s hormonskimi zdravili
• Ekstravazacija in lokalni zapleti sistemske intravenozne terapije
• Podkožni venski prekat
• Prehrana pacienta z rakavim obolenjem
• Paliativna zdravstvena nega pri pacientu z rakom
• Podporna zdravstvena nega pri pacientu z rakom
• Bolečina pri pacientu z rakom
• Varno delo v onkologiji (s citostatiki, izotopi, izločki…)
• Najpogostejša rakava obolenja po lokaciji: dojka, koža, pljuča, debelo črevo, pljuča, prostata, moda….
• Urgentna stanja v onkologiji