Biokemija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Uvod v biokemijo
1a) biokemija kot veda
1b) molekulske osnove življenja
1c) molekula vode
1d) biološko pomembni elementi
2. Biomolekule
2a) aminokisline in proteini; struktura, lastnosti in funkcije proteinov; encimi
2b) ogljikovi hidrati: struktura in biološka vloga
2c) lipidi in celične membrane
2d) nukleotidi in nukleinske kisline
3. Metabolizem in biosinteza
3a) ogljikovih hidratov (glikoliza; citratni cikel; transport elektronov, oksidativna fosforilacija in uravnavanje nastanka ATP; glukoneogeneza; metabolizem glikogena)
3b) lipidov
3c) proteinov
4. Prebava osnovnih sestavin hrane, transport in vključitev v presnovo (hormonsko uravnavanje na primeru inzulina, glukagona in adrenalina)