Vodenje programov športa otrok in mladine

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Opredelitev vsebin interesnih programov športa
a. Umeščenost programov interesnih programov športa v šolski sistem
b. Pomen izvajanja interesnih programov športa
c. Cilji interesnih programov športa
d. Možnosti dodatne športne ponudbe na šoli
e. Financiranje dodatne športne ponudbe
f. Projektni razpisi in pogoji

2. Načrtovanje, vodenje in upravljanje projektov v šolskem okolju
a. Športno življenje na šoli
b. Povezovanje z okoljem (društva, klubi, starši, zdravstvene organizacije)
c. Šolsko športno društvo

3. Izvedba projektov s športno vsebino
a. Aktivnosti v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD)
b. Športni dan
c. Šola v naravi
d. Izvedba plavalnega tečaja
e. Šolska športna tekmovanja
f. Športne prireditve (npr. dan šole)
g. Gibalne/športne aktivnosti v okviru drugih projektov (Z glavo na zabavo, Športna šola, Zdrava šola, …)

4. Interesni programi športa otrok in mladine (ŠOM)
a. Mali in zlati sonček
b. Krpan
c. Naučimo se plavati
d. Hura, prosti čas
e. Zdrav življenjski slog
f. Mladi za mlade

5. Promocija zdravega življenjskega sloga

6. Mednarodno sodelovanje in programi (Erasmus + Sport, Cmepius programi, mednarodni tabori in tekmovanja…)

Dostopnost