Šport za sprostitev

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Odzivi telesa na napor
a. Spremljanje srčnega utripa
b. Pomen vrednosti srčnega utripa in načrtovanje vadbe
2. Tek
a. Spopolnjevanje tehnike teka
b. Spoznavanje fartleka
3. Nordijska hoja
a. Spoznavanje nordijske hoje
b. Spopolnjevanje tehnike nordijske hoje
4. Kolesarjenje
a. Spopolnjevanje tehnike kolesarjenja
b. Spoznavanje različnih oblik kolesarjenja
5. Joga
a. Spoznavanje joge
b. Spopolnjevanje različnih tehnik sproščanja
6. Rolanje
a. Spopolnjevanje tehnike rolanja
7. Varnost pri izbranih športih

Dostopnost