Igre z loparji

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Študent/-ka spozna:
1. Vsebine iger z loparji
a. Tenis
b. Namizni tenis
c. Badminton

2. Metodika poučevanja iger z loparji
a. Prilagajanje na opremo in elementarne igre
b. Učenje osnovnih udarcev tenisa
c. Učenje osnovnih udarcev namiznega tenisa
d. Učenje osnovnih udarcev badmintona

3. Organizacija tekmovanj

4. Osnovne igralne strategije izbranih iger z loparji
a. Obrambne situacije
b. Napadalne situacije

5. Značilnosti igre dvojic izbranih iger z loparji
6. Tekmovalna pravila izbranih iger z loparji

7. Mini in midi različice izbranih iger z loparji

8. Gibalne sposobnosti izbranih iger z loparji
a. Opredelitev in razvoj ključnih gibalnih sposobnosti, ki vplivajo na rezultat pri tenisu, badminton in namiznem tenisu
b. Preventivne vsebine

Dostopnost