Didaktika vodnih gibalnih/športnih aktivnosti

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Vsebine plavanja in vodnih gibalnih/športnih aktivnosti v učnem načrtu predmeta
a. Standardi znanja plavanja
b. Normativi
c. Plavalni programi

2. Metodika poučevanja plavanja
a. Prilagajanje na vodno okolje
b. Tehnike plavanja
c. Skoki v vodo
d. Potapljanje na dah
e. Gibanje v vodi (npr. vodna aerobika)
f. Igre v vodi (vaterpolo, vodna košarka, odbojka v vodi, …)
g. Animacijske igre v vodi
h. Vzdržljivostno plavanje

3. Reševanje iz vode
a. Nevarnosti v vodnem okolju
b. Zagotavljanje varnosti
c. Tehnike reševanja iz vode

4. Načrtovanje izvedbe plavalnih aktivnosti
a. Plavalni tečaj
b. Letna šola v naravi
c. Športni dnevi s plavalno vsebino

5. Plavalne dejavnosti v naravnem okolju
a. Priprava naravnega okolja na izvajanje vodnih gibalnih/športnih aktivnosti
b. Izvajanje vodnih dejavnosti v naravnem okolju