Didaktika iger z žogo (košarka, nogomet, rokomet, odbojka)

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Zgodovina športa
a. Zgodovina iger z žogo
aa. Zgodovina košarke
ab. Zgodovina nogometa
ac. Zgodovina rokometa
ad. Zgodovina odbojke

2. Igre z žogo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju
a. Metodika poigravanja, vodenja, nošenja, kotaljenja različnih žog z različnimi deli telesa oz. rekviziti
b. Metodika zadevanja ciljev
c. Metodika podajanja in lovljenja
d. Štafetne igre z žogo.
e. Elementarne in male moštvene igre
f. Poznavanje pravil posameznih moštvenih iger in pojmov povezanih z njimi

3. Male športne igre v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju
a. Mala košarka
aa. metodika različnih vodenj in gibanj povezanih z vodenjem
bb. metodika pivotoranja (obračanja z žogo)
cc. metodika podaj in lovljenj
dd. metodika metov z mesta ali po vodenju
ee. taktika v košarki z osnovnimi elementi igre
ff. različice košarkarske igre 1:1, 2:2, 3:3
gg. teoretične vsebine vezane na tehniko in taktiko male košarke
b. Mala odbojka
aa. metodika zgornjega in spodnjega odboja ter spodnjega servisa
bb. štafetne igre in različna žoganja
cc. igralne različice z žogo čez vrvico 1:1, 2:2, 3:3 in mala odbojka
dd. teoretične vsebine vezane na tehniko in taktiko male odbojke
c. Mali rokomet
aa. metodika lovljenja in vodenja
bb. metodika komolčne podaje in podaje z dolgim zamahom iznad glave
cc. metodika odkrivanja in kritja igralca brez žoge ter prodor z žogo
dd. elementarne in štafetne igre z osnovnimi elementi rokometa
ee. igra malega rokometa 1+3 in 1+4 z osebno obrambo
ff. teoretične vsebine vezane na tehniko in taktiko malega rokometa
d. Mali nogomet
aa. metodika odkrivanja in varanja brez žoge
bb. metodika vodenja, poigravanja, podajanja, sprejemanja, udarjanja
cc. elementarne in štafetne igre z osnovnimi elementi nogometa
dd. metodika gibanja obrambnega igralca
ee. metodika osnov medsebojnega sodelovanja več igralcev med seboj
gg. enostavne različice nogometne igre 1:1, 2:2, 3:3 idr.
ff. teoretične vsebine vezane na tehniko in taktiko malega nogometa

4. Športne igre v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju
a. Košarka
aa. osnovni tehnični in taktični elementi (vodenja, zaustavljanje po vodenju, pivotiranje, podajanja, lovljenja, meti, prodor, vtekanje, pokrivanje napadalca)
bb. metodika poučevanja križanja z vročitvijo ali napeljevanjem med dvema igralcema
cc. postavljeni napad s tremi ali štirimi igralci
dd. metodika postavljanja in gibanja pri izvajanju sodniškega meta in prostih metov
ee. metodika prenosa žoge 3:0, 4:0
ff. protinapad 3:0
gg. metodika gibanja centra (vtekanje, odkrivanje) in postavljen napad s centrom in štirimi igralci
hh. igra na en koš 3:3 s pasivno obrambo, 4:4 na dva koša, igra 4:4 na en ali dva koša s centrom
ii. teoretične vsebine temeljnih pravil košarke in najpomembnejših sodniških izrazov ter tehnike in taktike košarke
b. Odbojka
aa. metodika zgornjega in spodnjega odboja, podaje (ob mreži), servisa in spreje servisa, napadalnega udarca, sprejem napadalnega udarca, blok
bb. Igralne različice 2:2, 3:3 idr. na različno velikih igriščih
cc. teoretične vsebine vezane na pojme tehnike in taktike v odbojki ter najpomembnejših sodniških izrazov
c. Rokomet
aa. metodika osnovnih elementov (podaje, streli, lovljenje, pobiranje žoge, odkrivanje, kritje in spremljanje napadalca brez ter z žogo)
bb. metodika podaje iz naleta, strel v skoku, proti napad 2:1, osnovni skupinski tehnično-taktični elementi za napadanje proti conski obrambi
cc. metodika osebne in conske obrambe
dd. teoretične vsebine vezane na pojme tehnike in taktike v rokometu ter najpomembnejših sodniških izrazov
d. Nogomet
aa. metodika odkrivanja, varanja in skokov brez žoge
bb. metodika vodenja, poigravanja, varanja, podajanja, sprejemanja, udarjanja, sprejemanja žoge
cc. Skupinska taktika: skupinska taktika v parih in trojkah, sodelvanje dveh igralcev (dvojna podaja, povratna podaja, diagonalno vtekanje in vtekanje za hrbet, podaja na tretjega, metodika odkrivanja in napadanja v igri 3:1, 2:1, 3:2, dvojna podaja
dd. igra 2:2 v omejenem prostoru, 4:4 na dvoje malih vrat z individualnim in conskim pokrivanjem
ee. teoretične vsebine vezane na pojme tehnike in taktike v nogometu ter najpomembnejših sodniških izrazov
ff. Model strokovnega dela: dnevnik in načrtovanje, učni načrt
gg. Izvedba tehnično-taktičnega treninga z mladimi nogometaši

5. Športne igre v gimnazijah
a. Košarka
aa. podajanje in lovljenje v različnih igralnih situacijah
bb. vodenje, ustavljanje, pivotiranje, odkrivanje, vtekanje in križanje
cc. meti na koš
dd. igra 3:3 na en koš, 5:5 na dva koša z različnimi taktičnimi različicami v obrambi in napadu
cc. teoretične vsebine vezane na pojme tehnike in taktike v košarki ter pravila in sodniških znaki
b. Odbojka
aa. različni odboji in podaje
bb. spodnji in zgornji servis
cc. sprejem servisa
dd. napadalni udarec
ee. enojni in dvojni blok
ff. lažje igralne kombinacije in igra 6:0
gg. teoretične vsebine vezane na pojme tehnike in taktike v odbojki ter pravila in sodniških znaki
c. Rokomet
aa. podaje, vodenja, lovljenje in pobiranje žoge
bb. streljanje na gol
cc. tehnika pokrivanja nasprotnika, osnove individualne in conske obrambe
dd. igra z globokimi conskimi postavitvami in s consko obrambo 6:0
ee. teoretične vsebine vezane na pojme tehnike in taktike v rokometu ter pravila in sodniških znaki
d. Nogomet
aa. podaje in sprejemanje žoge ter vodenje
bb. streljanje na vrata
cc. tehnika pokrivanja igralcev in odvzemanja žoge
dd. različne igre za spopolnjevanje tehničnih in taktičnih prvin
ee. igra malega nogometa
ff. teoretične vsebine vezane na pojme tehnike in taktike v nogometu ter pravila in sodniških znaki

Dostopnost