Didaktika gimnastike z ritmično izraznostjo

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Opredelitev gimnastike, umestitev gimnastike v pojavne oblike športa, vzgojno-izobraževalni in razvojni vidik gimnastike, smotri in didaktična načela gimnastike znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema, preverjanje in ocenjevanje gimnastičnega znanja.

1. Razdelitev glede na starostna obdobja
a. Operativni cilji za posamezno obdobje
b. Razdelitev vsebin po posameznih obdobjih

2. Praktične in teoretične vsebine za posamezna starostna vzgojno-izobraževalna obdobja za orodno gimnastiko, ki vsebuje vaje akrobatike in vaje na orodju (položaji, vese, opore, gibanja brez opore) ter vrtenja okoli vseh osi človekovega gibanja. Ritmično izraznost opredeljujejo rokovanja z drobnimi rekvizit, ki jih uporabljamo v ritmični gimnastiki (obroč, kolebnica, trak, žoga). Povezovanja znanj in prvin v ritmično sestavo s trakom, kolebnico, žogo in obročem.
2.1 Praktične in teoretične vsebine za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje – gimnastična abeceda
a. Metodika praktičnih vsebin:
aa. Osnove akrobatike
bb. Skoki
cc. Vese in opore
dd. Vaje ravnotežja na ožji površini
ee. Ritmika (ob glasbeni spremljavi)

b. Teoretične vsebine
aa. Pojmi orientacije v prostoru
bb. Poimenovanje osnovnih položajev

2.2 Praktične in teoretične vsebine za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje – gimnastika z ritmično izraznostjo
a. Metodika praktičnih vsebin:
aa. Akrobatika
bb. Skoki
cc. Vese in opore
dd. Vaje ravnotežja na ožji površini
ee. Ritmika
ff. Teoretične vsebine

2.3 Praktične in teoretične vsebine za tretje vzgojno-izobraževalno obdobje – gimnastika z ritmično izraznostjo
c. Metodika praktičnih vsebin:
aa. Akrobatika
bb. Skoki
cc. Vese in opore
dd. Vaje ravnotežja na ožji površini
ee. Ritmika
a. Teoretične vsebine

2.4 Praktične in teoretične vsebine za gimnazijo – gimnastika z ritmično izraznostjo
d. Metodika praktičnih vsebin:
aa. Sklopi gimnastičnih vaj
bb. Akrobatika
cc. Skoki z male prožne ponjave
dd. Vese in opore
ee. Preskakovanje orodij
ff. Prvine ravnotežja
gg. Ritmične prvine brez pripomočka in s pripomočki (dekleta)
hh. Povezovanje prvin plesa in akrobatike
e. Teoretične vsebine

Dostopnost