Senzorika

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

PREDAVANJA

Zgodovina senzoričnega ocenjevanja
• Kratek pregled razvoja senzoričnega ocenjevanja s poudarkom na razvoju senzoričnega ocenjevanja oljčnih olj
Fiziološke osnove senzoričnega ocenjevanja Vonj in okus: Definicija, Zaznavanje, Analiza, Pookus
Aroma: Definicija, Zaznavanje, Analiza
Tekstura: Definicija, Zaznavanje, Analiza
Metode senzoričnega ocenjevanja
• Preskusi občutljivosti (diskriminacijski testi)
• Preskusi za določanje različnih pragov
• Preskusi za ugotavljanje tujih okusov
Preskusi razlikovanja
• Preskus s primerjavo v parih SIST ISO 5495
• Preskus »triangel« SIST ISO 4120
• Preskus duo-trio SIST ISO 10399
• Preskus »dva iz petih«
Preskusi s pomočjo lestvic in razredov
• Razvrščanje – SIST ISO 8587
• Klasifikacija
• Uvrščanje
• Točkovanje
Kvalitativni testi
• Profiliranje arome
• Profiliranje teksture
• Kvantitativna opisna analiza
Potrošniški testi
• Sprejemljivost izdelkov
• Hedonsko ocenjevanje
• Statistična obdelava podatkov senzoričnih analiz
Senzorični slovar
• Osnovni senzorični slovar
• Specifični senzorični slovarji
• Pomen senzoričnega ocenjevanja pri zaščitenih kmetijskih izdelkih (označbe geografskega porekla
• Senzorično ocenjevanje oljčnih olj v skladu z EU Uredbo 2568/91 in dopolnilnimi aneksi
• Senzorično ocenjevanje namiznih oljk v skladu z mednarodnim standardom IOC

VAJE IZ SENZORIKE
Predvidenih je 5 vaj po 2 uri v senzoričnem laboratoriju
• Preskus s primerjavo v parih (osnovni okusi)
• Pomnenje intenzivnosti okusov (osnovni okusi)
• Preskus triangel (olje)
• Preskus duo-trio
• Določitev srednjega praga za dve senzorični značilnosti
• Razvrščanje 4 v niz 12 za žarko
• Senzorično ocenjevanje posameznih živil
• Glavni namen Vaj je spoznati metode senzoričnega ocenjevanja, metode izbiranja preskuševalcev in senzorično ovrednotiti nekatera živila na trgu s poudarkom na sredozemskih pridelkih.

• Vaje so destekrat: 5 × 2 uri = 10 ur
• Predavanja: 5 × 2 uri = 10 ur
• Seminarji so: 5 × 1 ura = 5 ur
• Struktura seminarja (1/3 predstavitev študenta, 1/3 diskusija, 1/3 vprašanja)

• SEMINAR : seminar iz znanstvenega članka, oziroma študentje lahko izberejo živilo, določijo osnovne karakteristične značilnosti, pripravijo ankete za potrošnike, obdelajo podatke ankete v dogovoru s predavateljem.