Osnove energijsko hranilnega ravnovesja

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Osnove fiziologije procesov prebave, osnove presnove in osnove termoregulacije ter porabe energije, predvsem ob mišični aktivnosti (telesni dejavnosti), v človekovem telesu,
• Seznanitev z energijskimi ter makro in mikro hranilnimi potrebami človekovega telesa, vključno s hipohranilnimi ter hiperhranilnimi stanji,
• Prehranska obravnava, ugotavljanje prehranskega statusa, prehranskih navad in količine zaužite hrane,
• Določanje energijskih potreb posameznih populacijskih skupin glede na spol, starost in druge specifične potrebe,
• Določanje hranilnih potreb (za makro in mikrohranila) glede na ocenjeno energijsko potrebo posamezne populacijske skupine,
• Režim prehranjevanja in fiziološke osnove režima prehranjevanja,
• Osnovna seznanitev s preračuni ocenjenih energijskih in hranilnih potreb v živila oziroma obroke za zdrave osebe, za posamezne populacijske skupine,
• Epidemiologija prehrane in gibanja,
• Pomen gibanja za zdravje.
• Modeli promocije zdravja na področju prehrane in gibanja.
• Ugotavljanje prehranjevalnih in gibalnih navad.
• Individualno načrtovanje prehrane in gibanja, vključujoč socialno-ekonomske, verske, etične,
• Prehransko in gibalno svetovanje ter komunikacija.
• Posebnosti prehrane v zahtevnih pogojih okolja in pri različnih telesnih aktivnostih.
• Prehrana športnika in rekreativca.