Biologija celice

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Splošno o celici in načini preučevanja
celice
• nastanek in evolucija celic
• svetlobni in elektronski mikroskop.
• prokarionska in evkariontska celica
• modelni organizmi
Osnovni gradniki
• pregled osnovnih gradnikov
• lipidi in njihove naloge, celične membrane
• posamezne funkcije beljakovin – citoskelet, obrambne beljakovine, motorične beljakovine
Zgradba in funkcija celičnih organelov
• jedro
• mitohondriji
• endoplazemski retikulum, Golgijev aparat
DNA in povezani procesi
• zgradba DNA, kromosomi, geni
• podvajanje
• transkripcija in translacija, posttranslacijeske modifikacije
• sortiranje beljakovin po celici, jedrne pore, vezikularni transport

Mutacije
• poškodbe, popravljanje in rekombinacija DNA
• vzroki in posledice mutacij
Celični cikel
• faze celičnega cikla
• mitoza
• regulacija celičnega cikla
• mejoza
• osnove genetike in načini dedovanja
Celična smrt
• apoptoza
• nekroza
Celična komunikacija
• receptorji, signalne molekule
Specifični tipi celic:
• matične celice
• tumorske celice
• krvne celice in telesca

Praktične vaje:
• varnost pri delu in laboratorijski red
• opazovanje živih celic z invertnim mikroskopom,
• štetje celic z uporabo hemocitometra, izvajanje testa za določanje preživetja celic
• izolacija DNA iz biološkega meteriala.

Dostopnost