Vadba za ženske

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Fiziološke razlike med spoloma

2. Razlike med spoloma v fizični zmogljivosti
a. Aerobna kapaciteta/moč
b. Anaerobna kapaciteta/moč

3. Značilnosti, načrtovanje in kontraindikacije vadbe v različnih življenjskih obdobjih žensk
a. Vadba v puberteti
b. Vadba v odrasli dobi
c. Vadba v vrhunskem športu
d. Vadba v nosečnosti
e. Vadba v menopavzi
f. Vadba v starosti

4. Druga posebne okoliščine pri vadbi žensk:
a. Motnje prehranjevanja
b. Motnje delovanja mišic medeničnega dna

5. Predstavitev uspešnih študij primerov