Vadba otrok in mladine

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. ŠPORT MLADIH
a Kategorije športa
b Rekreativni in tekmovalno usmerjeni šport
2. BIOLOŠKI VIDIKI ŠPORTA MLADIH
a Biološki razvoj (telesni in spolni razvoj)
b Razvoj živčnega sistema
c Gibanje in gibalni razvoj
d Razvoj gibalnih spretnosti in gibalnih sposobnosti
3. PRIMERI VADBENIH PROGRAMOV MLADIH
a Vadba gibljivosti (osnovni napotki)
b Vadba moči (osnovni napotki)
c) Vadba ravnotežja (osnovni napotki)
d) Vadba hitrosti in agilnosti (osnovni napotki)
e) Vadba vzdržljivosti (osnovni napotki)