Inoviranje in razvoj

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Uvod v inoviranje:
a. Zgodovina izumov in inovacij
b. Opis izumitelja, inovatorja
2. Opredelitev temeljnih pojmov:
a. Ideja
b. Izdelek
c. Invencija
d. Inovacija
e. Tehnična izboljšava
3. Načini ustvarjalnega razmišljanja
4. Spodbujanje ustvarjalnega razmišljanja
a. Možganska nevihta:
i. Opredelitev skupine
ii. Opredelitev moderatorja
iii. Časovna in vsebinska opredelitev
b. Fokusne skupine
i. Opredelitev skupine
ii. Opredelitev moderatorja
iii. Časovna in vsebinska opredelitev
c. Gordonova tehnika
d. Anketni vprašalniki:
i. Tipi vprašanj
ii. Spletni vprašalniki
5. Faze razvojnega dela:
a. Načrtovanje
b. Analiza sistema in zahtev
c. Oblikovanje sistema
d. Razvoj
e. Integracija in testiranje
f. Optimizacija
g. Implementacija
h. Delovanje in vzdrževanje
6. Projekt, prijava razvojnega projekta in projekta s področja industrijskega raziskovanja
7. Zaščita intelektualne lastnine:
a. Model:
i. Opredelitev modela
ii. Varstvo modela
iii. Registracija modela
b. Patent
i. Opredelitev patenta
ii. Varstvo patenta
iii. Registracija patenta
c. Blagovna znamka
i. Opredelitev blagovne znamke
ii. Varstvo blagovne znamke
iii. Registracija blagovne znamke
d. Poreklo
i. Varovanje porekla izdelka
e. Avtorske in sorodne pravice
f. Kršenje pravic
8. Izbrani aplikativni primeri razvojno-raziskovalnega ciklusa s področij:
a. Športa
b. Zdravstva
c. Ergonomije