Komunikacija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Uvod v komuniciranje
a. Opredelitev pojmov in modeli komuniciranja
2. Kontekst in situacije v komunikacijskem procesu
a. Medosebno komuniciranje
b. Neverbalno komuniciranje
c. Interno komuniciranje
d. Komuniciranje v timih in skupinah
e. Odnosi z javnostmi
f. Oblike in kanali komuniciranja
3. Krepitev kompetenc skozi strokovno specifične situacije
a. Retorika
b. Svetovanje
c. Aktivno poslušanje
d. Reševanje konfliktnih situacij
e. Komuniciranje s težavnimi sogovorniki
f. Spretnosti in veščine v pisnem komuniciranju
g. Spretnosti in veščine v govornem komuniciranju
h. Javne predstavitve

Dostopnost