Vseživljenjski gibalni razvoj

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Uvod:
– Opredelitve gibalnega razvoja
– Modeli gibalnega razvoja
– Zgodovina preučevanja gibalnega razvoja

Rast in razvoj človeka:
– Razvoj v prenatalnem obdobju
– Razvoj posameznih telesnih sistemov skozi starostna obdobja, s poudarkom na živčnem in skeletno-mišičnem sistemu
– Razvoj posameznih gibalnih sposobnosti (vzdržljivosti, moči, gibljivosti, koordinacije)
– Spremembe v telesni kompoziciji

Gibalni razvoj
– Zgodnji gibalni razvoj
o Refleksna gibanja pri dojenčkih
o Pomembni mejniki v razvoju dojenčka
o Začetek razvoja posturalne kontrole in ravnotežja
– Razvoj elementarnih lokomotornih gibalnih vzorcev
o Prvi hoteni gibi (plazenje in lazenje)
o Razvoj vzorca hoje
o Razvoj vzorca teka
o Razvoj drugih lokomotornih gibanj
– Razvoj osnovnih balističnih gibalnih vzorcev (met, brca, udarec)
– Razvoj manipulativnih gibalnih vzorcev (prijemanje, ujemanje)

Razvoj čutil in zaznave ter njihov pomen pri upravljanju gibanja
– Razvoj vidne zaznave
– Razvoj slušne zaznave
– Razvoj kinestezije
– Posturalni nadzor in ravnotežje
– Anticipatorne akcije in refleksni odgovori
– Mehanizmi odprte in zaprte povratne zanke
– Drugi mehanizmi upravljanja gibanja

Omejitveni dejavniki gibalnega razvoja:
– Kulturne in socialne omejitve
– Psihološke omejitve

Gibalno učenje
– Osnovne opredelitve in modeli
– Faze gibalnega učenja
– Usvajanje gibalnih spretnosti in gibalni transfer
– Pristopi k gibalnemu učenju
o Vpliv strukture vadbe na gibalno učenje
o Sintetični in analitični pristop
o Uporaba povratnih informacij
o Praktični primeri dobre prakse
– Primerjava cikličnih in acikličnih gibanj z vidika učenja in upravljanja gibanja

Staranje in upad gibalne zmogljivosti
– Upad gibalnih sposobnosti pri starostnikih
– Upad gibalnih spretnosti pri starostnikih
– Pristopi k ohranjanju gibalnih kompetenc starostnikov