Nevrologija in nevropatologija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Nevrofiziologija:
• Nevron
• Mirovni in akcijski potencial
• Sinapsa in sinaptična integracija
• Motorični sistem (zgornji in spodnji motorični nevron, ekstrapiramidni sistem, cerebelum)
• Somatosenzorični sistem in bolečina
• Čutila
• Govor
• Osnovne višjih živčnih funkcij
Klinična nevrologija:
• Nevrološka preiskava
• Nevrološki sindromi
• Možgansko žilne bolezni
• Multipla skleroza in ostale demielinizacijske bolezni
• Ekstrapiramidne bolezni
• Ataksije
• Bolezni hrbtenjače
• Bolezni perifernih živcev in živčno-mišičnega stika
• Bolezni mišič
• Bolečinski sindromi
• Poškodbe živčevja
• Demence
• Epilepsija
• Prirojene in obporodne bolezni možganov
• Bolezni možganskih živcev (vrtoglavica, disfagija, motnje vida)
Diagnostične metode:
• Slikovne metode (CT, MR, fMRI, UZ)
• Elektrofiziološke metode (EMG, EEG, EP, TMS)