Management v javnem in zasebnem zdravstvu

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

SLO:
– Temeljni koncepti organiziranja procesov. Opredelitev konceptov organiziranja procesov v zdravstvu
Temeljne naloge managementa v zdravstvu. Naloge managementa in upravljanja-
– Timsko delo in vodenje tima. Opredelitev koncepta timskega dela na splošno in v zdravstvu. Timsko delo in interdisciplinirano ter interprofesionalno delovanje. Opredelitev specifičnosti vodenja, koordiniranja in kooperiranja tima.
– Vodenje dokumentacije v zdravstvenih ustanovah. Opredelitev pomena zdravstvene dokumentacije v delovnih procesih. Zdravstvena dokumentacija kot pripomočem managementa.
– Ureditev financiranja javnega zdravstva. Opredelitev financiranja javnega in zasebnega zdravstva v Sloveniji in v EU.
– Sistem naročevanja. Opredelitev sistemov naročenja v zdravstveni dejavnosti. Opredelitev pomena slredljivosti pacientu in zdravstvenim storitvam.
– Človeški kapital zdravstvenih delavcev. Opredelitev koncepta človeškega kapitala posameznika in intelektualnega kapitala zdravstvenih organizacij.
– Zasebno zdravstvo in koncesije. Opredelitev koncepta javnega in zasebnega zdravstva ter koncepta koncesije v zasebnem zdravstvu. Zasebno zdravstvo kot podporni steber javnega zdravstva. Načini podeljevanja koncesij. Načini delovanja v zasebnem zdravstvu.

Dostopnost