Kardiorespiratorna fizioterapija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Študent se pri predmetu seznani z osnovami:
– anatomija in fiziologija respiratornega sistema
– seznanitev z kardiovaskularnimi in respiratornimi obolenji
– fizioterapija v kardiologiji in pulmologiji ter kirurgiji
– FT pri osebah z akutnimi kardialnimi stanji, pri osebah s posledicami ishemičnih obolenj srca in kroničnih KV bolezni
– FT obravnava v enoti za intenzivno nego in po kardiokirurškem posegu
– ocena in kritična analiza učinkov fizioterapevtskega procesa pri osebah z motnjami in obolenji respiratornega sistema
– seznanitev z metoda in tehnikami RFT
– uporaba fizioterapevtskih postopkov pri prevenciji nastanka in zdravljenju bolezni in motenj respiratornega sistema
– dihalne vaje, tehnike dihanja
– RFT v IT ter ambulantna RFT
– Aplikacije zdravil (inhalacije)
– edukacija vaj v RFT ter sprostitvenih tehnik primernih za pljučne bolnike
– spirometrija in drugi spirometrični testi
– speleoterapija
– klinični testi srčno-žilne in pljučne funkcije (Shuttle, 6MWT…)
– aktivno sodelovanje v interprofesionalnem timu