Biokemija in histologija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Uvod v biokemijo:
a) Molekulske osnove življenja,
b) molekula vode,
c) biološko pomembni elementi,
d) biološke makromolekule.

Uvod v celično biologijo:
e) prvi opisi celic,
f) značilnosti živega,
g) kemijska sestava celic.

Osnove molekulske biologije:
h) geni in izražanje genov,
i) jedro in organizacija kromatina,
j) ribosomi in sinteza beljakovin.

Razmnoževanje celic: celični ciklus, mitoza, mejoza.

Zgradba in delovanje celičnih membran:
a) membranski transport (pasivni transport, aktivni transport),
b) osnove celične vzdraženosti (membranski potencial,akcijski potencial in ionski kanalčki, električni signali in vzdražene celice, depolarizacija in hiperpolarizacija celične membrane).

Celični organeli (endomembrane), sortiranje proteinov in transport v celici.

Interakcije med celicami in okoljem (celično sporočanje): medcelične povezave in komunikacije.

Zgradba in delovanje citoskeleta: epiteliji in mišične celice.

Mitohondriji in energijski procesi v celici:
a) metabolizem ogljikovih hidratov,
b) metabolizem lipidov,
c) metabolizem beljakovin.

Uvod v histologijo: priprava histoloških preparatov, zgradba in vrste tkiv vretenčarjev (spoznavanje strukturne sestave mišic, tetiv, ligamentov, hrustancev in kosti); poznavanje sestave tkiv človeškega telesa in njihove spremembe v bolezni in poškodbi.