Razvoj strategij za zdravo staranje

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1 Uvod
1.1 Staranje
1.2 Demografija in epidemiologija staranja
2. Osnovni mehanizmi staranja
2.1 Biologija staranja
2.2 Teorije staranje
3. Patofiziološka ozadja staranja
3.1 Vpliv staranja na gibalni sistem
3.2 Vpliv staranja na srčno-žilni sistem
3.3 Vpliv staranja na možgansko-žilni sistem
3.4 Vpliv staranja na ostale organske sisteme (koža, čutila, izločala, prebavila, endokrini sistem, imunski sistem, dihala)
3.5 Kronične bolezni v starosti
3.6 Telesna sestava v starosti
3.7 Demenca v starosti
3.8 Sarkopenija in krhkost
3.9 Psiho-socialni vidiki staranja
4. Strategije za zdravo staranje
4.1 aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost
4.2 vseživljenjsko učenje: dostop do znanja, izobraževanja in usposabljanja
4.3 podaljšanje zaposlovanja
4.4 preventiva pred padci starejših
4.5 preventiva pred starostno krhkostjo
4.6 dostop do infrastrukture v lokalni skupnosti
4.7 podporne samostojnemu bivanju v domačem okolju

Dostopnost