Razvoj inovativnih prehranskih izdelkov

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Osnovni postopki kreiranja noveg/inovativnega živila;
• kreiranje procesa razvoja novega/inovativnega živila;
• interdisciplinarni timski pristop,
• evalvacija ideje, razvoj lastnosti od surovine do končnega izdelka,
• razvoj postopka izdelave, izvedba pilotnih in kliničnih testiranj,
• nove kategorije živil, nove sestavine in učinkovine živil, nove tehnologije minimalne obdelave, trajnostni in varnostni principi.
• funkcionalna živila in živila, kreirana za posebne prehranske namene,
• notifikacija in avtorizacija »novega živila«, zakonske zahteve in EFSA smernice,
• osnovna zakonodaja s področja dovoljenih prehranskih in zdravstvenih trditev, označevanje, deklariranje, oglaševanje živil in podajanje informacij o novem živilu potrošniku,
• varnostni in etični vidik novih živil.

Dostopnost