Na kinezioloških znanjih utemeljen razvoj inovativnih izdelkov

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Proces inoviranja
• Spoznavanje osnovnih pojmov (ideja, inovativnost, inoviranje, invencija, inovacija, tehnična izboljšava)
• Razvoj ideje in izpopolnjevanje le-te (možganska nevihta, fokusne skupine, cikel izpopolnjevanja ideje)
• Razlikovanje (industrijskega) raziskovanja in (industrijskega) razvoja
• Namen sprotnega vrednotenja razvojno-inovacijskega procesa; pomen uporabniške izkušnje (fokusne skupine, anketni vprašalniki, objektivno testiranje)

Razvoj inovativnega izdelka oziroma storitve
• Snovanje na znanstvenih podlagah utemeljenih inovacij
• Sistematično zbiranje dokazov/izhodišč za zasnovo inovativnega izdelka, ki rešuje izbran problem
• Opredelitev lastnosti izdelka (tehnične lastnosti, estetske lastnosti, ekonomske lastnosti)
• Optimizacija inovacije in priprava na komercializacijo

Zaščita intelektualne lastnine
• Pravno varstvo novosti
• Patent, model, vzorec, blagovna znamka, poreklo

Snovanje na znanstvenih dokazih s področja kineziologije utemeljenih inovacij
• Na praktičnih primerih prikazani dobri primeri na kinezioloških znanstvenih podlagah razvitih inovacij – od idejne zasnove do komercializiranega izdelka/storitve
• Primer razvoja inovacije na področju športne vadbe
• Primer razvoja inovacije na področju meroslovja
• Primer razvoja inovacije na področju preventive in rehabilitacije

Predstavitev mehanizmov in priložnosti za pridobivanje nepovratnih sredstev za (so)financiranje inovativnih idej/podjetij