Klinična psihologija in svetovalne tehnike

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Psihološki vidik normalnih in nenormalnih prehranskih navad
– Povezave med dolocenimi psihološkimi stanji in prehranjevanjem
– Nezadovoljstvo s svojim telesom in obliko telesa
– Negativno razpoloženje (depresija, anksioznost)
Prenajedanje in stili prehranjevanja
– Tendence k prenajedanju: custveno, zunanje hranjenje in prehransko omejevanje
-Psihosomatske teorije debelosti, Schachterjeva ”notranja in zunanja teorija debelosti in Kognitivna kontrola hranjenja
– Vzorci prenajedanja kot motnja prehranjevanja in motnja hranjenja (Hranjenje z izgubo kontrole, Motnja hranjenja z izgubo kontrole (BED), Kompulzivno prenajedanje (KP))
2. Klinicno opredeljena stanja
-Opredelitev motenj hranjenja ob prenizki in normalni teži (AN, BN)
-Opredelitev motenj hranjenja ob preveliki telesni teži (BED, KP)
-Opredelitev motenj prehranjevanja ob preveliki telesni teži (NES)
3. Uvod v vedenjsko-kognitivno terapijo
Znacilnosti vedenjske in kognitivne terapije
Osnovne tehnike in metode vedenjske in kognitivne terapije
Znacilnosti terapevtskega procesa v vedenjski terapiji
Indikacije za vedenjsko in kognitivno terapijo
Uporabnost vedenjsko-kognitivnih tehnik v dietetiki
Intervju kot metodicen razgovor v dietetiki
Klinicni intervju (in elementi klinicno psihološkega intervjuja)
Vedenjski intervju
Motivacijski intervju in psihološki vidiki motivacije za prehranske spremembe (metode za spodbujanje sprememb v vedenju)
Razgovor kot sredstvo diagnosticne in svetovalne dejavnosti
Svetovalni razgovor (sistematika, metoda in tehnike)