Zakonodaja, komunikacija in podjetništvo

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Šport in globalizacija
2. Uvod v management športnih organizacij
3. Pomen in značilnosti trženja v športu
4. Sponzorstvo v športu
5. Obnašanje športnih porabnikov
6. Ravnanje z ljudmi v športu
7. Trženjske strategije v športu
8. Organiziranost športa doma in v svetu
9. Organizacija športnih prireditev
10. Financiranje športnih organizacij
11. Politika športa
12. Šport in posamezna področja prava
13. Osnove podjetništva
14. Podjetništvo v športu
15. Poslovni načrt v športu