Uvod v kineziologijo

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Uvod v kineziologijo:
• Antropološka izhodišča kineziologije
• Zgodovinski razvoj športa
• Terminologija v kineziologiji
• Umestitev vsebin kineziologije v življenje posameznika in sodobne družbe
• Temeljna področja preučevanja in vplivanja kineziološke stroke in znanosti
• Modeli zbiranja informacij o morfološkem, gibalnem in funkcionalnem statusu človeka
• Vsebine in sredstva spreminjanja psihosomatskega statusa človeka
• Izhodišča kineziometrije in uporabnosti merjenja v kineziološki stroki in praksi
• Seznanitev s kineziološko diagnostiko in aplikativnimi raziskavami, ki umeščajo kineziologijo kot pomembno področje obravnave človeka,
• Razmerja med kulturo, športom, gibanjem, zdravjem, delom, izobraževanjem in prostim časom
• Družbena umeščenost vsebin kineziologije in njena odvisnost od politike
• Zaposljivost profila kineziologa in umestitev na trg dela
• Področna zakonodaja in vsebina kineziologija v nacionalni zakonski regulaciji

Dostopnost