Plavanje z osnovami reševanja iz vode

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Plavanje z osnovami reševanja iz vode
• Opredelitev in pomen plavanja
• Zgodovina in razvoj plavanja in plavalnih tehnik
• Osnove biomehanike gibanja v vodi in plavanja
• Osnovne tehnike plavanja, skokov v vodo in obratov
• Didaktični model učenja plavanja (pogoji, učitelj, učenec)
• Didaktika in metodika osnovne in nadaljevalne šole plavanja
• Načrtovanje učenja plavanja (izvedbeni program plavanja glede na vsebino in cilje)
• Programi plavanja v učnih načrtih javnih vzgojno-izobraževalnih organizacij in dodatnih vzgojno-izobraževalnih programih (Zlati sonček, Krpan, Delfinček)
• Prilagojene vsebine plavanja, vodna animacija in aktivnosti v vodi za različne ciljne skupine
• Merila za ocenjevanje znanja plavanja in plavalnih sposobnosti
• Tehnike reševanja iz vode in skrb za aktivno varnost
• Proces utapljanja
• Ukrepi za zagotavljanje varnosti na bazenskih in naravnih kopališčih
• Pomen zagotavljanja aktivne varnosti v programih plavanja in aktivnosti v vodi
• Zakonodaja s področja varnosti na bazenskih in naravnih kopališčih
• Raziskovalno delo na področju plavanja in učenja plavanja

Dostopnost