Plavalni praktikum

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Plavalni praktikum:
• Biomehanika gibanja v vodi in plavanja – nadaljevalne tehnike
• Dopolnilne vaje za odpravljanje napak in dodatne vaje za izpopolnjevanje osnovnih plavalnih tehnik
• Nadaljevalne tehnike plavanja, skokov v vodo in obratov
• Didaktika in metodika učenja nadaljevalnih tehnik plavanja nadaljevalne šole plavanja
• Didaktični model učenja plavanja (pogoji, učitelj, učenec)
• Načrtovanje učenja plavanja (izvedbeni program plavanja glede na vsebino in cilje)
• Merila za ocenjevanje znanja plavanja in plavalnih sposobnosti
• Raziskovalno delo na področju plavanja in učenja plavanja