Periodizacija vadbe

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Vloga genetike za razvoj psiho-fizičnih zmogljivosti

Ciklizacija v procesu športne vadbe:
• Cikli v procesu športne vadbe
• Splošna načela in pomen spreminjanja količin in intenzivnosti vadbe
• Osnovna in specialna priprava

Vodenje procesa športne vadbe:
• Načrtovanje procesa športne vadbe
• Določanje vadbenega cilja
• Postavljanje izhodišč
• Postopek izdelave vadbenega načrta
• Izvedba procesa športne vadbe
• Nadzor procesa športne vadbe

Določanje odmora in osnove regeneracije
• Utrujenost in pretreniranost
• Osnove regeneracijskih vsebin

Ciklizacija:
• Vadbe moči, vzdržljivosti, hitrosti, gibljivosti, koordinacije
• Integrirana periodizacija
• Vrhovi v sezoni in tapering

Ocenjevanje uspešnosti procesa športne vadbe