Osnovna motorika

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Motorične sposobnosti: modeli motoričnih sposobnosti, struktura motoričnih sposobnosti, omejitveni dejavniki posameznih motoričnih sposobnosti, osnove razvoja motoričnih sposobnosti, razlike med spoloma
• Motorične spretnosti: klasifikacija motoričnih spretnosti, razvojni vidik
• Predstavitev živčno-mišičnih funkcij (osnove mišičnega krčenja, biomehanika mišično-tetivnega sistema in kosti, delovanje na nivoju mišice, posameznega sklepa in več-sklepnega sistema
• Osnove nevrofiziološkiega upravljanja gibanja, (osnove somatosenzorike, periferni živčni sistem, osnovni refleksni loki pomembni za gibanje, pomen centralnega procesiranja gibanja)
• Klasifikacija elementarnih oblik gibanja, njihove pojavne oblike, povezanost z motoričnimi sposobnostmi in načini stopnjevanja intenzivnosti
• Elementarne oblike gibanja – pedagoški vidik
• Osnove biomehanike (nivo navorov in gibalnih količin na nivoju posameznega sklepa in več-sklepnih sistemov)
• Terminologija za opisovanje gibanja v Kineziologiji
• Povezanost gibalne učinkovitosti in drugih bio-psiho-socialnih razsežnosti človeka

Dostopnost