Letne aktivnosti v naravi

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

a. Izletništvo, pohodništvo, gorništvo in taborjenje, veščine preživetja v naravi ter letne aktivnosti v naravi
• Pomen, vsebine in organizacija aktivnosti v naravi s spremljajočo vsebino
• Pomen izletništva, pohodništva, gorništva kot integralnega dela splošne kulture
• Veščine šotorjenja, taborjenja in preživetja v naravi (postavitev tabora, šotora, bivaka, ognjev, vrvne tehnike…).
• Doktrina vodenja in izvedba izletov v naravi ter krajših in daljših bivanj s spremljajočo vsebino
• Izvedba aktivnosti soteskanja
• Izvedba plezalnih aktivnosti v naravni steni
• Izvedba aktivnosti s kolesom
• Izvedba aktivnosti raftinga
• Osnove reševanja iz divjih voda
• Izvedba eno- ali več-dnevnega izleta v sredogorje ali visokogorje
• Osnove orientacije v naravi ter izvedba orientacijskega teka oziroma pohoda
• Spoznavanje spremljajočih aktivnosti taborjenja (vožnja s kanuji, orientacijski tek, športno plezanje, lokostrelstvo, nordijska hoja, …)
• Spoznavanje možnosti za vključevanje vsebin aktivnosti v naravi v celostne programe varovanja zdravja in terapevtske programe, programe socialne integracije ter programe za kakovostno preživljanje prostega časa
• Nevarnosti in skrb za varnost pri gibalnih/športnih aktivnostih v naravi

b. Potapljanje, jadranje ter gibalne/športne aktivnosti v, na in ob morju
• Pomen, vsebine in organizacija aktivnosti v, na in ob morju s spremljajočo vsebino in aktivnostmi (veslanje, igre z žogo na vodi, skoki v vodo,…)
• Biomehanske in fiziološke zakonitosti potapljanja
• Priprava in vzdrževanje potapljaške opreme
• Nevarnosti v in na morju
• Osnove reševanja iz naravnih voda
• Ukrepi prve pomoči na morju
• Tehnike potapljanja in izvedba potopov
• Osnove tehnike jadranja in pomorske veščine
• Pomorski predpisi in pravila o izogibanju trčenju na morju
• Osnove navigacije na morju in orientacije v naravi
• Spoznavanje aktivnosti na, v in ob morju kot vsebin kakovosti življenja ter aktivnega preživljanja prostega časa

Specifični deli vsebine se izvedejo glede na okoliščine – vremenske razmere, dostopnost opreme za izposojo študentom ter naravne danosti za izvedbo aktivnosti.