Kineziologija v delovnem okolju

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Osnovne ergonomije:
• Zgodovinski pregled
• Osnovni pojmi
• Zakonske osnove ter standardi oz. priporočila (slovenska in mednarodna) za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu

Sedentarnost pri različnih starostnih skupinah (mladostniki, odrasli, starejši)
• Sedenje v izobraževalnem procesu
• Sedeče delovno mesto
• Vrednotenje sedentarnosti pri različnih starostnih skupinah
• Intervencijski pristopi za zmanjševanje sedentarnosti v različnih starostnih skupinah

Problematika sedečega / stoječega delovnega mesta:
• Biomehanika delovnega mesta
• Mišično-skeletne obremenitve in pojavnost bolečin
• Učinki na presnovni in srčno-žilni sistem ter mentalno zdravje
• Dodatno: ponavljajoči gibi, statično delo, prisotnost vibracij

Gibalna aktivnost na delovnem mestu:
• Promocija zdravja na delovnem mestu (motiviranje, informiranje, delavnice ipd.)
• Gibalna aktivnost med izvajanjem dela
• Gibalna aktivnost med odmori
• Aplikacija gibalne aktivnosti na delovnem mestu
• Spodbujanje gibalne aktivnosti izven delovnega mesta

Ocenjevalni postopki in vrednotenje sedentarnosti in gibalne aktivnosti na delovnem mestu:
• Objektivno vrednotenje
• Subjektivno vrednotenje
• Analiza, optimizacija in načrtovanje delovnega mesta

Okoljski vidiki delovnega mesta:
• Toplota in delovno okolje (termo regulacija, toplotni faktorji, toplotni indeks, toplotne obremenitve)
• Svetloba in delovno okolje (fizikalne značilnosti svetlobe, fiziološke značilnosti vidnih zaznav, vidna obremenjenost)
• Hrup in delovno okolje (fizikalne značilnosti zvoka in hrupa, fiziološke značilnosti zaznav slušnih informacij, hrup in delovna učinkovitost)