Erasmusov Intenzivni program PRO-ACTE

UP Fakulteta za vede o zdravju bo v obdobju od 25. 3. do 3. 4. 2014 organizirala Intenzivni program PRO-ACTE z okrog 60 udeležencev.

Erasmusov Intenzivni program PRO-ACTE  (Positive Resourse Oriented Approaches Care Towards Elderly) je triletni projekt (2012-2014), finančno podprt s strani Evropske skupnosti. Vsebina Intenzivnega programa je aktivno staranje in bo v letošnjem letu usmerjena v  komunikacijo s starostnikom. V projektu sodeluje osem partnerjev iz petih evropskih držav (Belgija, Finska, Nizozemska, Poljska, Slovenija). IP je študijski program, ki združuje študente in učitelje visokošolskih zavodov in univerz, ki študirajo oziroma poučujejo na področju zdravstvene nege in socialnega dela.

Namen IP je sprememba stališč o starostnikih v družbi, spodbujanje multikulturnega in multidisciplinarnega sodelovanja med študenti, učitelji in strokovnjaki v praksi. Pobuda Evropske komisije je predvsem izboljšanje pogojev za starostnike s ciljem omogočiti njihovo aktivno vlogo v družbi ter spodbujanje zdravega staranja. 

Fotografije sprejema pri rektorju si lahko ogledate v fotogaleriji.