Dve prosti delovni mesti: samostojni strokovni delavec VII/2 (I) in asistent z doktoratom

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ) širi vsebino svojih dejavnosti ter povečuje število svojih aktivnosti. UP FVZ poleg študijskih programov širi tudi aktivnosti, vezane na obštudijske dejavnosti, aktivnosti, vezane na skrb za zdrav življenjski slog in dobro počutje (projekt Šport UP), ter povečuje vpetost v mednarodne projekte (članstvo v univerzitetni zvezi Transform4Europe – T4EU). V prizadevanju za zagotavljanje sistema trajne kakovosti, ki bi povezoval vse prej omenjene aktivnosti ter v prizadevanju za prenos svojih dobrih praks širši nacionalni in mednarodni javnosti, UP FVZ išče kandidata, ki bi uspešno koordiniral nacionalne in mednarodne aktivnosti, ki jih prinašajo prej omenjeni projekti.

Od kandidata se pričakuje, da bo celovito vodil, koordiniral in skrbel za kakovost športa kot ključnega dela obštudijske dejavnosti na UP: nudil podporo in sodeloval pri aktivnostih Šport UP, spodbujal mobilnost in internacionalizacijo, razvijal sodelovanje z okoljem in drugimi ciljnimi subjekti ter spremljal aktivnosti T4EU. Pri komunikaciji bo moral pokazati visoko mero samoiniciativnosti in sposobnosti za ustrezno promocijo novih aktivnosti. Dnevna komunikacija poteka sočasno v slovenskem in angleškem jeziku, občasno tudi v italijanščini in drugih jezikih. Pri tem bo tesno sodeloval z dekanom, raziskovalci, študenti in podpornimi službami. Področje dela ni strogo vezano na organizacijsko/izvedbeno raven, temveč dolgoročno nudi tudi potencial za pedagoško-raziskovalni razvoj.

UP Fakulteta za vede o zdravju razpisuje dve prosti delovni mesti:

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom 40 ur na teden (100 %) za določen čas 12 mesecev, s poskusno dobo treh mesecev za strokovnega delavca in poskusno dobo štirih mesecev za asistenta z doktoratom, z možnostjo dolgoročnega sodelovanja. Delovno mesto J017102 je uvrščeno v 36., delovno mesto H019001 pa v 44. plačni razred.  

Splošen opis del in nalog (Samostojni strokovni delavec VII/2 (I)):

 • samostojno pripravljanje pravne podlage, dokumentacije in delovnih aktov za organiziranje in izvajanje dejavnosti notranje organizacijske enote,
 • pripravljanje gradiv za seje organov in komisij s področja dela, ki ga pokriva notranja organizacijska enota,
 • proučevanje praks, zakonov, predpisov s področja NOE in o novostih obveščanje nadrejenih,
 • samostojno izbiranje in urejanje podatkov o predvidenih poslovnih procesih in stanjih na področju dela,
 • pripravljanje splošnih aktov in organizacijskih navodil s področja dela NOE,
 • opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenega delavca.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela (Samostojni strokovni delavec VII/2 (I)):

 • vodenje projekta in pravočasna dostava rezultatov,
 • izvajanje projektnih aktivnosti,
 • spremljanje in poročanje v projektu,
 • komuniciranje z različnimi javnostmi,
 • koordinacija sestankov in dogodkov,
 • razvijanje sodelovanja z organizacijami iz okolja na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni,
 • širjenje informacij o dejavnostih T4EU,
 • opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenega delavca.

Splošen opis del in nalog (Asistent z doktoratom):

 • samostojno opravljanje raziskovalnega dela, obravnavanje celovitejše problematike s področja raziskovanja, preučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod ter prenosa teorije v prakso,
 • sodelovanje pri izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov in programov ter zahtevnih nalog,
 • izdelovanje pomagal za lastno in širšo uporabo,
 • vzpostavljanje in vzdrževanje strokovnih stikov z uporabniki raziskovalnega dela ter z domačimi in tujimi znanstvenimi ustanovami,
 • objavljanje izsledkov raziskovalnega in strokovnega dela,
 • sodelovanje pri znanstvenih in strokovnih posvetovanjih s prispevki z raziskovalnega področja,
 • sodelovanje in vodenje strokovnih organov ter občasnih skupnih projektov in nalog po dogovoru z vodstvom,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu vodstva in nadrejenih.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela (Asistent z doktoratom):

 • vodenje projekta in pravočasna dostava rezultatov,
 • izvajanje projektnih aktivnosti,
 • spremljanje in poročanje v projektu,
 • komuniciranje z različnimi javnostmi,
 • koordinacija sestankov in dogodkov,
 • razvijanje sodelovanja z organizacijami iz okolja na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni,
 • širjenje informacij o dejavnostih T4EU,
 • opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenega delavca.

Kaj nudimo:

 • delo v mednarodno obarvanem okolju z možnostjo mednarodnih izmenjav,
 • odprto okolje, ki spodbuja iskanje novih rešitev,
 • redna zaposlitev in urejen sistem napredovanja,
 • možnost dodatnega usposabljanja in spodbudnega izobraževalnega okolja,
 • mentorstvo in podporo,
 • odprta komunikacija in podpora višjega vodstva,
 • izkoriščanje potencialov zaposlenih in delo v okolju, ki temelji na načelih spoštovanja različnosti.

Osebnostne lastnosti, ki so pomembne za uspešno delo:

 • natančnost in zanesljivost,
 • samostojnost in samoiniciativnost,
 • odgovornost,
 • sposobnost timskega dela,
 • organizacijske sposobnosti,
 • sposobnost vodenja različnih nalog hkrati,
 • sposobnost zelo hitrega odzivanja na prioritetne naloge,
 • prilagodljivost in razpoložljivost,
 • smisel za komunikacijo z različnimi ciljnimi skupinami.

Zahtevana usposobljenost (obe delovni mesti):

 • naprednejše delo z računalnikom (urejanje spletne strani, urejanje fotografij ipd.),
 • poznavanje akademskega in raziskovalnega okolja,
 • visoko znanje angleškega jezika, pisno in govorno.

Pogoji za opravljanje dela:

 • 3 leta na podobnih delih (za delovno mesto Samostojni strokovni delavec VII/2 (I)),
 • 1 leto s področja dela (za delovno mesto Asistent z doktoratom).

Rok za prijavo: 26. oktober 2023.

Ponudbe z življenjepisom, motivacijskim pismom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na elektronski naslov: kadrovska@fvz.upr.si.

Vabljeni k prijavam! 

Dostopnost