doc. dr. Dorjana Zerbo Šporin – doktorska tema

Ime in priimek: doc. dr. Dorjana Zerbo Šporin
ARRS šifra:
15626
e-naslov:
dorjana.zerbosporin@fvz.upr.si

Raziskovalna organizacija, kjer bo delo potekalo
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
Centri za starejše osebe v SLO

Raziskovalno področje po šifrantu ARRS 
Veda: Kineziologija-medicinski vidik
Področje: Biologija človeka
Podpodročje: Gerontologija

Povzetek predstavitve raziskovalne tematike in področja raziskovanja
V svetovnem merilu in v EU projekcije staranja predstavljajo resen družbeni izziv. Strategije za obvladanje posledic staranja so usmerjene v zagotavljanje kvalitetnega staranja, predpogoj katerega je zdravje ali vsaj čim manjše število bolezni pri starejših. Eden izmed vidnejših elementov v obvladovanju bremena staranja populacije je zagotavljanje zadostne količine gibanja. Predpogoj za gibanje je vstajanje, bodisi iz sedečega ali iz ležečega položaja. V raziskavi bomo s pomočjo intervencije preverili ali sistematično spodbujanje k vstajanju poveča število vstajanj, trajanje stoječega položaja in količino ter intenzivnost hoje tudi po zaključeni intervenciji.