doc. dr. Matej Voglar – doktorska tema

Ime in priimek: doc. dr. Matej Voglar
ARRS šifra:
35490
e-naslov:
matej.voglar@fvz.upr.si

Raziskovalna organizacija, kjer bo delo potekalo
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Raziskovalno področje po šifrantu ARRS 
Veda: Družboslovje
Področje: Šport
Podpodročje: Kineziologija – medicinski vidik

Povzetek predstavitve raziskovalne tematike in področja raziskovanja
Pogostost bolečin v spodnjem delu hrbta, kakor tudi s tem povezani stroški se kljub številnim
ukrepom neprestano povečuje. V pomembnih mednarodnih objavah na to temo se nakazuje
potrebo po spremembi načina razumevanja tega večdimenzionalnega problema ter predvsem pristopov pri obravnavi bolečin v spodnjem delu hrbta. Tradicionalno se izpostavljajo predvsem dejavniki tveganja, a se premalo izpostavlja varovalne dejavnike. Raziskovanje bo usmerjeno v prepoznavanje varovalnih dejavnikov in morebitnih pozitivnih prilagoditev na specifične delovne obremenitve. Naše preteklo raziskovalno delo namreč nakazuje možnost varovalnih prilagoditev na dolgotrajnejšo izpostavljenost delu v sklonjenem položaju, kar je potrebno še dodatno potrditi. V nadaljevanju bomo preverjali, ali lahko s pomočjo intervencij usmerjenih v krepitev varovalnih entitet vplivamo na pogostost, intenzivnost in/ali trajanje bolečin v spodnjem delu hrbta.