doc. dr. Klemen Širok – doktorska tema

Ime in priimek: doc. dr. Klemen Širok
ARRS šifra:
28765
e-naslov:
klemen.sirok@fvz.upr.si

Raziskovalna organizacija, kjer bo delo potekalo
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

Raziskovalno področje po šifrantu ARRS 
Veda: 5 – Družboslovje
Področje: 5.02.02 – Ekonomija / Poslovne vede
Podpodročje: 5.04.03 – Upravne in organizacijske vede / Management

Povzetek predstavitve raziskovalne tematike in področja raziskovanja
V projektu STAR-VITAL spodbujamo deležnike, da se z ustrezno spremembo vrednot in ravnanj spopadejo z izzivi staranja delovne sile, podaljševanja delovne aktivnosti in ohranjanja zdravja ter delovne sposobnosti, pri čemer izhajamo iz koncepta salutogeneze in zdrave organizacije ter modela zdravih delovnih mest Svetovne zdravstvene organizacije. Podjetjem brezplačno pomagamo pri vzpostavitvi podpornega okolja (supportive environment), integraciji ukrepov varovanja, promocije zdravja, varnosti in dobrega počutja zaposlenih z namenom zagotavljanja trajnostnih in zdravih delovnih mest – predvsem za starejše zaposlene (45+). Projektne aktivnosti povezujejo sistemske ukrepe z individualiziranim pristopom IT rešitev za zaposlene in vodilne v podjetjih. Raziskovalne teme segajo na področje organizacijskega vedenja, kadrovsko-managerskih praks in komunikacijso-tržensko področje ter so usmerjene v vprašanje, kako zagotoviti bolj uspešno in učinkovito participajo podjetij in zaposlenih v ukrepe promocije zdravja in kako spodbuditi skrbi za lastno zdravje tako v okviru dela kot zasebno.