doc. dr. Jernej Rošker – doktorska tema

Ime in priimek: doc. dr. Jernej Rošker
ARRS šifra:
33680
e-naslov:
jernej.rosker@fvz.upr.si

Raziskovalna organizacija, kjer bo delo potekalo
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
Športna zveza Celje

Raziskovalno področje po šifrantu ARRS 
Veda: Družboslovje
Področje: Šport
Podpodročje: Kineziologija – biomehanski, biometrični vidik

Povzetek predstavitve raziskovalne tematike in področja raziskovanja
Doktorski kandidat bo vključen v delo na področju proučevanja značilnosti vidnega zaznavanja v izbranem športu. Merjenje strategij upravljanja vida se je izkazalo kot pomembno orodje za proučevanje in razumevanja izbire in priprave gibalnega odziva ter preciznosti zadevanja. Med pogosteje proučevanimi je fenomen tihega očesa, ki predstavlja vsaj 100 ms dolgo obdobje fiksacije fokalnega vida na predmet interesa v vidnem polju. Obdobje tihega očesa sovpada s povečano kortikalno aktivnostjo športnika v fazi predpriprave in izvedbe giba, ki ga navadno pripisujemo senzorni integraciji in pripravi gibalnega odziva. V tem oziru se obdobje tihega očesa razume kot odraz (i) obdobja predpriprave giba, ki se na to izvede ali kot (ii) obdobja sprotnega procesiranja in prilagajanja giba med izvedbo. Nasprotno, nekatere študije nakazujejo, da tiho oko ni povezano izključno z omenjenimi mehanizmi, temveč bi lahko odražalo splošnejše procese priprave korekcijskih strategij med ponavljajočim izvajanjem določene gibalne naloge. Korekcije zajemajo prilagajanje v spoznavnih funkcijah, kot so delovanju izvršilnih funkcij, priklicu spomina, delovanju delovnega spomina in pripravi prostorske predstave okolice in umeščenosti športnikovega telesa vanjo. Kandidat se bo v sklopu raziskovalnega dela naučil uporabljati tehnologijo sledilcev pogleda. Raziskovalno delo bo usmerjeno v proučevanje merskih lastnosti metod za vrednotenje strategij vidnega zaznavanja in proučevanje tovrstnih strategij v izbrani športni disciplini med kakovostno raznolikimi športniki. Na podlagi pridobljenega znanja, bo sledila priprava ter izvedba vadbene intervencije, s katero bomo skušali vplivati na tiste segmente športne zmogljivosti, ki so se s pomočjo analiz vidnega zaznavanja izkazali kot pomembni in se v športni praksi razvijajo redko ali nenačrtno.