doc. dr. Melita Peršolja – doktorska tema

Ime in priimek: doc. dr. Melita Peršolja
ARRS šifra:
29222
e-naslov:
melita.persolja@fvz.upr.si

Raziskovalna organizacija, kjer bo delo potekalo

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Raziskovalno področje po šifrantu ARRS 
Veda: 3 Medicina
Področje: Javno zdravstvo
Podpodročje: Varstvo pri delu

Povzetek predstavitve raziskovalne tematike in področja raziskovanja

Intermitentna samokatetrizacija velja za učinkovito tehniko praznjenja mehurja, ki je ob pravilnem, rednem in popolnem izvajanju varna in primerna za dolgotrajno uporabo. Izbira materiala in pripomočkov za samokatetrizacijo niso odvisni zgolj od pacientovih značilnosti, temveč predvsem od njegovih fizičnih in mentalnih sposobnosti. Samokatetrizacija namreč od pacienta zahteva motorične, senzorične in vizualne sposobnosti, koordinacijo, učinkovito gibanje in skrb za čistočo.

Še ni randomiziranih kliničnih raziskav, v katerih bi testirali različne načine čiščenja spolovila pred intermitentno (samo)katetrizacijo v povezavi z uroinfekti. Potrebno je definirati podrobnosti atravmatskega uvajanja katetra: dolgoročen in celovit pomen izbire sterilnega ali ne-sterilnega katetra, časovni okvir večkratne uporabe katetra, podati smernice za oskrbo katetra, utemeljiti izbiro vlažilnega gela, njegovo količino, način (v/na)nosa in sterilnost, morebitna tveganja ob večkrat dnevni dolgoročni uporabi lidokaina, izbiro sredstva in materiala za higieno periuretralnega področja.