doc. dr. Boris Kovač – doktorska tema

Ime in priimek: doc. dr. Boris kovač
ARRS šifra:
11222
e-naslov:
boris.kovac@fvz.upr.si

Raziskovalna organizacija, kjer bo delo potekalo
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
Inštitut Jožef štefan

Raziskovalno področje po šifrantu ARRS 
Veda: 4 Biotehnika
Področje: 4.03 Rastlinska produkcija in predelava
Podpodročje: 4.03.07 Tehnologija živil rastlinskega izvora

Povzetek predstavitve raziskovalne tematike in področja raziskovanja

Ugotavljanje  funkcionalnih lastnosti ekstraktov brinovih jagod  glede na geografski izvor

Namen predlagane raziskave je proučiti sestavo in lastnosti brinovih jagod glede na geografski izvor. V raziskavo bomo vključili  vzorce, pridobljene v Sloveniji (Kras, bistriško področje,  južni obronki Trnovskega gozda) in nekaj vzorcev iz rastišč brina  izven Slovenije (Hrvaška, BIH). Vzorci brinovih jagod bodo služili za pripravo ekstraktov. Ekstraktom bomo  določili antioksidativni potencial, jih testirali na protimikrobno aktivnost ter  testirali  in vitro  celični odziv. Po tradicionalnem postopku bomo glede na določitve pravilnika pripravili kraški brinjevec. Primerjali bomo antioksidativne lastnosti brinjevca in ekstraktov brina. V vzorcih ekstraktov bomo določili tudi vsebnost hlapnih organskih spojin s SPME GC-MSD. S pomočjo masne spektrometrije za analizo stabilnih izotopov lahkih elementov (ang. Isotope Ratio Mass Spectrometry – IRMS) bomo preverjali poreklo brinjevih jagod oziroma njihovih ekstraktov.  Razmerje stabilnih izotopov lahkih elementov (H, C, N, O in S) bo služilo določanju pristnosti in geografskega porekla. Metodo bomo dopolnili z meritvami SNIF-NMR v brinjevcu.