Dogodek projekta STAR-VITAL – Kako (po)skrbeti za zdravje na delovnem mestu?


Univerza na Primorskem (UP) v sodelovanju s partnerji projekta STAR-VITAL: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) in Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB)

vabi na dogodek

Kako (po)skrbeti za zdravje na delovnem mestu?

EU PROJEKT MOJ PROJEKT, predstavitev projekta STAR-VITAL

Program dogodka

16. MAJ 2019

Lokacija dogodka:

Univerza na Primorskem

Fakulteta za vede o zdravju

Polje 42, 6310 Izola

Slovenija

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.