Baze podatkov

Podatkovne zbirke in paketi e-revij za naravoslovje in medicino

Cinahl with full text

Cinahl

Cinahl with full text

Cinahl with full text 

 • članki s področja zdravstvene nege
 • bibliografski podatki z abstrakti o člankih iz približno 3.100 znanstvenih in strokovnih časopisov ter besedila člankov iz 600 naslovov za izdaje od leta 1981 naprej
 • Dostop preko EBSCOhost

DOSTOP:

 • dostop preko računalnikov UP Fakultete za vede o zdravju 
 • omejitev: 4 uporabniki naenkrat
The Cochrane Library

The Cochrane Library

The Cochrane Library

 • iskanje celotnih besedil sistematičnih preglednih člankov
 • bibliografski podatki o člankih, ki obravnavajo klinične študije in uporabljene metode s specifičnih področjih zdravstva
 • vir za z dokazi podprto medicino (angl. evidence based nursing)

DOSTOP:

 • dostop preko računalnikov UP Fakultete za vede o zdravju
Wiley Online Library

Wiley Online Library

 

Wiley Online Library

 • obsega bibliografske podatke z abstrakti in besedila člankov preko 120 znanstvenih časopisov 

 • dostop možen od leta 1997 dalje

DOSTOP:

ScienceDirect Online

ScienceDirect

 

ScienceDirect Online

 • revije založnika Elsevier 
 • področje naravoslovja in tehnike

DOSTOP:

ProQuest

Proquest

ProQuest Dissertations and Theses 

 • je najobsežnejša zbirka doktorskih disertacij in magistrskih nalog v svetovnem merilu (več kot 3 milijonih doktorskih in magistrskih del z vsega sveta od leta 1743 dalje)
 • dostop do baz podatkov PQDT Open, ki vključuje celotna besedila disertacij v okviru projekta prostega dostopa ponudnika ProQues

​DOSTOP:

Science

Science AAAS

 

Science

 • dostop do revij svetovno znanega založnika 
 • dostop možen od leta 1997 dalje

DOSTOP:

SpringerLink

Sprineger

 

SpringerLink 

 • omogoča dostop do znanstvenih revij iz podrocij biomedicine, naravoslovja, medicine, fizike, matematike, informatike, humanistike in ekonomije
 • dostop do clankov iz nekaj manj kot 1200 revij

DOSTOP:

SAGE Premier

Sage

SAGE Premier

 • dostop do 94.000 celotnih besedil člankov s področij družboslovnih ved, humanistike, tehnike in medicine
 • omogoča dostop do 390 časopisov založbe SAGE od leta 1999 dalje

DOSTOP:

DOAJ

DOAJ

DOAJ (Directory of Open Access Journals) 

 • servis, ki omogoča brezplačen dostop do znanstvenih in strokovnih časopisov v polnem tekstu
 • namen direktorija (zasnova Lund University na Švedskem) je predstavitev kakovostnih časopisov iz vseh znanstvenih področij in v različnih jezikih

DOSTOP:

DeGruyter (prej VERSITA)

DeGruyter Open

DeGruyter (prej VERSITA)

 • nudi dostop do revij iz Centralne in Vzhodne Evrope iz področij medicine in biomedicine, kemije in kemijskega inženirstva, psihologije in ostalih znanosti

DOSTOP:

 • brezplačen dostop
CAB Abstracts

CAB Abstracts

 • Baza pokriva področja naravoslovnih znanosti s posebnim poudarkom na agrikulturi, varstvu okolja, veterini, uporabni ekonomiji ter prehrambeni industriji.
 • Nudi dostop do do povzetkov   
 • dostop možen od leta 1973 do danes

DOSTOP:

Food Science and Technology Abstracts

Food Science and Technology Abstracts

 • nudi dostop do do povzetkov   
 • dostop možen od leta 1969 do danes

DOSTOP:

Podatkovne zbirke z dostopom do e-knjig

Ebrary

Ebrary

Ebrary

 • nudi dostop do elektronskih knjig več kot 500 založnikov s celega sveta, od tega več kot 120 univerzitetnih založb (založbe kot so Elsevier Science, Harvard University Press, Karger Publishers, MIT Press, Wiley, Taylor & Frances, Oxford University Press, Cambridge University Press in druge)

DOSTOP:

SpringerLink

Springer Link

 • dostop do e-knjig​

DOSTOP:

Digital Book Index
Digital Book Index

Digital Book Index

 • seznam knjig, ki so dostopne v e-obliki

DOSTOP:

 • brezplačen dostop

Ostale podatkovne baze in paketi e-revij

Emerald Fulltext

Emerald fulltext služi za iskanje znanstvene in strokovne literature ter branje clankov s podrocij managementa, trženja, tehnike, izobraževanja in bibliotekarstva. Obsega bibliografske podatke z abstrakti in besedila clankov preko 130 casopisov od leta 1994 dalje. (Polni tekst dostopen preko računalnikov Univerze na Primorskem)

JSTOR

 

JSTOR ponuja dostop do polnih besedil več kot 1000 naslovov znanstvenih časopisov v 14 tematskih zbirkah, ki prinašajo članke s področja antropologije, arheologije, ekonomije in podjetništva, filozofije, glasbe, izobraževanja, jezikoslovja in književnosti, matematike, naravoslovnih znanosti, politologije, prava, sociologije, umetnosti in umetnostne zgodovine, zgodovine…

Web of Science

 

Web of Science omogoča dostop do multidisciplinarnih bibliografskih baz podatkov z indeksi citiranosti: Science Citation Index Expanded® (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index® (SSCI) in Arts & Humanities Citation Index® (A&HCI). Vključujejo podatke iz okrog 10.000 najbolj prestižnih in vplivnih znanstvenih revij na svetu za obdobje od leta 1970 dalje.

IRIS

 

IRIS – Institutional Repository for Information Sharing. Repozitorij gradiva World health Organisation (Svetovne zdravstvene organizacije, WHO). Za iskanje se lahko uporabljajo MESH izrazi

PubMed

 

PubMed je brezplačni iskalnik za dostop do podatkov baze MEDLINE. Upravljata ga Ameriška narodna knjižnica za medicino (NLM) in Ameriški inštitut za zdravje (NIH). Iskalnik nudi dostop do MesH (Medical Subject Headings) – indeksa izrazoslovja (terminološkega slovarja) v bazi MEDLINE.

Biomedicina Slovenica

 

Biomedicina Slovenica je slovenska bibliografska zbirka za področje biomedicine, ki jo gradi Inštitut za biomedicinsko informatiko Medicinske fakultete (IBMI). Vključuje literaturo, objavljeno v Sloveniji ter dela slovenskih avtorjev, objavljena v tujini, ki morajo zadostiti določeni kakovosti in kriterijem. Vsebinska obdelava poteka z angleškimi deskriptorji iz hierarhično urejenega tezavra MeSH (Medical Subject Headings). Od leta 1991 zbirka vključuje tudi izvlečke. Zbirka služi tudi kot osnova sistemu za podporo pri vrednotenju raziskovalnega dela v biomedicini in je dostopna na WWW od leta 1986 dalje.

Iskalnik Narodne medicinske knjižnice

 

Iskalnik Narodne medicinske knjižnice Češke Republike. Vsebuje tudi bazo podatkov Bibliografia Medica Čechoslovaca. (v angleškem jeziku)

Gallica

 

Gallica Iskalnik francoskih knjižnic pod pokroviteljstvom Francoske narodne knjižnice. Dostop do publikacij iz zdravstva (v francoščini).

Centralni register kliničnih testiranj medicinskih učinkovin v EU

 

Na internetu je dostopen centralni register kliničnih testiranj medicinskih učinkovin v Evropski uniji. Omogoča brezplačen dostop do podatkov o vseh kliničnih poskusih, ki ta hip potekajo v državah EU. V registru so podatki o testiranjih, ki jih izvajajo raziskovalne ustanove in industrija. Vanj se dodajo takoj, ko se klinični poskus avtorizira, kar je seveda nujno potrebno za vse poskuse (direktiva 2001/20/EC), ki se izvajajo na ljudeh. Za upravljanje registra je zadolžena Evropska agencija za zdravila (EMA), sodi pa v širši sistem podatkovne baze EudraPharm, ki vsebuje podatke o vseh zdravilih v EU.