Erasmus+ kombinirani intenzivni program (KIP) [Univerza v Huelvi, Španija]

Študente programa Zdravstvena nega (1st. in 2.st.) vabimo k prijavi na Erasmus+ kombinirani intenzivni program (KIP), ki se bo izvajal na Univerzi v Huelvi, Španija.

Tema KIP-a je Community Based Intervention.

KIP je sestavljen iz 5-dnevne fizične mobilnosti od 17. 7. do 21. 7. 2023 na Univerza v Huelvi, Španija ter študija na daljavo, ki bo potekal izmenjaje med 11. 9. in 6. 10. 2023. Delo vodijo in usmerjajo visokošolski učiteljici UP FVZ – viš. pred. Ester Benko in asist. Rebeka Lekše, ki se bosta tudi udeležili mobilnosti v Španiji.

Program bo v celoti potekal v angleškem jeziku.

Študenti bodo z udeležbo na KIP-u pridobili 6 ECTS, ki jih bodo lahko uveljavljali za priznanje neformalno pridobljenih znanj (več informacij o tem pridobijo pri vodji KIP-a).

Upoštevane bodo spletne prijave, ki bodo prišle do 15. 5. 2023 do 11. ure na povezavi: https://forms.office.com/e/4wpkVHBvgw 

Več informacij za udeležbo študentov na kombiniranih intenzivnih programih (KIP-ih) v okviru programa Erasmus+ KA131 na povezavi: https://www.upr.si/si/studij–vpis/mobilni-studentje/razpisi-za-odhodne-studentske-mobilnosti/novo-razpis-za-udelezbo-studentov-na-kombiniranih-intenzivnih-programih-v-okviru-programa-erasmus-ka.

Obvezna priloga k prijavi je podpisan Predlog priznavanja učnih izidov na KIP-u. Število mest je omejeno. V primeru večjega interesa bodo prijavljeni kandidati izbrani skladno s kriteriji iz razpisa, objavljenega na spletni strani UP (zgornja povezava).

Vprašanja glede razpisa lahko posredujete na elektronski naslov: international@fvz.upr.si ali ester.benko@fvz.upr.si.

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.

Rok prijave na KIP na instituciji gostiteljici: 19. 6. 2023. Ko bodo prijave odprte vas bomo o tem pravočasno obvestili.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Dostopnost