Zdrava tržnica 14. 3. 2018 v centru Kopra

Študentski svet UP FVZ vabi vse študente k sodelovanju k pripravi Zdrave tržnice, ki bo v centru Kopra, 14. 3. 2018.