ZAPOSLIMO na področju anatomije, histologije in patologoije

UP Fakulteta za vede o zdravju razpisuje 2 prosti delovni mesti:

1. D010001 Asistent – Asistent z doktoratom za področje za področje Anatomije, histologije in patologije

2. D019001 Visokošolski učitelj – docent za področje Anatomije, histologije in patologije

1. Delovno razmerje za 010001 Asistent – Asistent z doktoratom za področje za področje Anatomije, histologije in patologije bo sklenjeno za polni delovni čas 40 ur na teden (100 %), za določen čas 12 mesecev, predvidoma od 1. 10. 2022 dalje, z možnostjo dolgoročnega sodelovanja.

Opis del in nalog:

 1. sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela  ter opravljanje drugih nalog določenih  v aktih UP in članic,
 2. vodenje različnih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu po navodilih nosilca predmeta, sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 3. pripravljanje učnega gradiva, opreme in pripomočkov za izvedbo vaj,
 4. izvajanje konzultacij s študenti in mentoriranje in/ali somentoriranje študentom skladno z akti UP in članic,
 5. udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju, prenašanje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno–raziskovalno delo na področju stroke,
 6. opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela s katerim se uresničuje poslanstvo univerze in dviguje ugled univerze, njene članice, stroke,
 7. sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. univerze,
 8. opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Zahtevana izobrazba oz. strokovna usposobljenost:

 • doktorat znanosti

Posebni pogoji:

 • zaključen doktorski študij s področja Biologije, Medicine, Veterine ali sorodnih ved,
 • pogoji za izvolitev v naziv Asistent za področje Anatomije, histologije in patologije.

Zahtevana usposobljenost (dodatna funkcionalna znanja):

 • znanja za delo z računalnikom,
 • ravnanje z avdiovizualno opremo,
 • sposobnost timskega dela,
 • organizacijske sposobnosti
 • sposobnost svetovanja,
 • samostojnost,
 • komunikativnost,
 • praktične spretnosti.

Znanje tujih jezikov: aktivno znanje svetovnega jezika.

Druga zaželena znanja in sposobnosti:

 • smisel za delo s študenti,
 • znanje angleškega jezika (razumevanje – dobro, govorjenje – dobro, pisanje – dobro),
 • natančnost in zanesljivost,
 • pisanje in urejanje različnih (tudi zahtevnih) vrst besedil,
 • prilagajanje in fleksibilnost,
 • sposobnost organiziranja,
 • samostojnost,
 • lasten prevoz.

2. Delovno razmerje za D019001 Visokošolski učitelj – docent za področje Anatomije, histologije in patologije bo sklenjeno za polni delovni čas 40 ur na teden (100 %), za določen čas 12 mesecev, predvidoma od 1. 10. 2022 dalje, z možnostjo dolgoročnega sodelovanja.

Opis del in nalog:

 • izvajanje predavanj, vodenje seminarjev in izvajanje drugih oblik neposrednega pedagoškega dela  določenih v aktih UP,
 • koordiniranje in nadziranje dela ostalih izvajalcev predmeta ter preverjanje znanja študentov na predmetnih področjih v skladu z učnimi načrti in dognanji stroke,
 • mentorstvo/somentorstvo pri zaključnih nalogah  skladno z akti UP,
 • sodelovanje pri oblikovanju in posodabljanju učnih načrtov za predmetna področja ter pri prilagajanju študijskih programov in njihove izvedbe zahtevam razvoja stroke, načrtovanje in pripravljanje ustreznega študijskega gradiva in literature,
 • udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju, prenašanje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno–raziskovalno delo na področju stroke,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov,
 • izvajanje konzultacij in govorilnih ur s študenti
 • sodelovanje v postopkih za izvolitve v nazive visokošolskih sodelavcev in učiteljev na UP
 • opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela,
 • sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. univerze,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Zahtevana izobrazba oz. strokovna usposobljenost:

 • doktorat znanosti (prejšnji),
 • doktorat znanosti.

Posebni pogoji:

 • 5 let delovnih izkušenj,
 • zaključen doktorski študij s področja Biologije, Medicine, Veterine ali sorodnih ved,
 • pogoji za izvolitev v naziv Visokošolski učitelj – docent za področje Anatomije, histologije in patologije.

Zahtevana usposobljenost (dodatna funkcionalna znanja):

 • znanja za delo z različnimi računalniškimi orodji,
 • ravnanje z avdiovizualno opremo,
 • sposobnost timskega dela,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikativnost,
 • praktične spretnosti.

Znanje tujih jezikov: aktivno znanje svetovnega jezika.

Druga zaželena znanja in sposobnosti:

 • smisel za delo s študenti,
 • znanje angleškega jezika (razumevanje – dobro, govorjenje – dobro, pisanje – dobro),
 • natančnost in zanesljivost,
 • pisanje in urejanje različnih (tudi zahtevnih) vrst besedil,
 • prilagajanje in fleksibilnost,
 • sposobnost organiziranja,
 • samostojnost,
 • lasten prevoz.

Rok za prijavo na razpis: 30. 6. 2022.

Ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na elektronski naslov: kadrovska@fvz.upr.si. 

Vabljeni k prijavam!