ZAPOSLIMO tehniškega sodelavca VI v Katedri za zdravstveno nego – rok prijave do 16. 9. 2022

UP Fakulteta za vede o zdravju razpisuje prosto delovno mesto:

J036018 Tehniški sodelavec VI v Katedri za zdravstveno nego

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom 40 ur na teden (100 %) za določen čas 12 mesecev, s poskusno dobo treh mesecev, z možnostjo podaljšanja.

Splošen opis del in nalog:

 1. pripravljanje materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog, izvajanje meritev in testiranj, zbiranje in urejanje literature ter periodike,
 2. grafično oblikovanje, opravljanje računalniških obdelav, anketiranja in izbiranja podatkov,
 3. organiziranje in opravljanje popravil in tekočih vzdrževanj delovnih naprav in pripomočkov,
 4. opravljanje administrativno tehničnih nalog,
 5. vodenje evidenc in drugih opravil za potrebe članice oz. NOE,
 6. sodelovanje pri izvajanju vaj v pedagoškem procesu,
 7. sodelovanje pri urejanju prostorov, nameščanju in vzdrževanju računalniške in laboratorijske opreme in uvajanju pripomočkov ter zaščitnih sredstev,
 8. sodelovanje pri letnih in drugih inventurah,
 9. izvajanje drugih nalog po nalogu nadrejenega.

Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba:

 • višješolska, višja strokovna in podobna izobrazba tehnične smeri.

 

Zahtevana usposobljenost (dodatna funkcionalna znanja):

 • vozniški izpit B kategorije,
 • znanja za delo z računalnikom,
 • sposobnost timskega dela,
 • komunikativnost,
 • natančnost in zanesljivost,
 • upravljanja z napravami, vzdrževanja opreme.

Znanje tujih jezikov: osnovno znanje enega svetovnega jezika.

Druga zaželena znanja in sposobnosti:

 • poznavanje informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • smisel za delo s študenti,
 • osnovno znanje angleškega jezika,
 • organizacijske sposobnosti,
 • samostojnost,
 • prilagajanje in fleksibilnost,
 • delo pod časovnim pritiskom,
 • lasten prevoz zaradi izvajanja dela v učnih bazah fakultete.

Delovne izkušnje: 1 leto.

Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas (40 ur na teden), za določen čas 12 mesecev s tri mesečnim poskusnim delom.

Rok za prijavo na razpis: podaljšan do 16. 9. 2022.

Ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na elektronski naslov: kadrovska@fvz.upr.si. 

Vabljeni k prijavam!