ZAPOSLIMO tehničnega delavca V (I) v Katedri za zdravstveno nego – rok prijave do 16. 9. 2022

UP Fakulteta za vede o zdravju razpisuje prosto delovno mesto:

J035067 Tehnični delavec V (I) v Katedri za zdravstveno nego

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom 40 ur na teden (100 %) za določen čas 12 mesecev, s poskusno dobo treh mesecev, z možnostjo podaljšanja.

Splošen opis del in nalog:

 1. skrb nad delovanjem programske računalniške opreme,
 2. izvajanje operativnih nalog na področju delovanja programske računalniške opreme,
 3. sodelovanje pri tehničnem nadzoru nad računalniško strojno in programsko opremo,
 4. vodenje evidence strojne in programske opreme ter evidence porabe potrošenega materiala in pomoč pri vodenju dogodkov,
 5. izvajanje preventivnega vzdrževanja po navodilih,
 6. opravljanje drugih sorodnih del po navodilu predpostavljenega delavca.

Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba:

 • računalniški tehnik.

Alternativna poklicna/strokovna izobrazba:

 • srednja strokovna izobrazba,
 • srednja splošna izobrazba.

Zahtevana usposobljenost (dodatna funkcionalna znanja):

 • znanja za delo z računalnikom,
 • natančnost in zanesljivost,
 • strokovnost.

Znanje tujih jezikov: osnovno znanje enega svetovnega jezika.

Druga zaželena znanja in sposobnosti:

 • poznavanje informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • smisel za delo s študenti,
 • osnovno znanje angleškega jezika,
 • organizacijske sposobnosti,
 • samostojnost,
 • sposobnost timskega dela,
 • komunikativnost,
 • natančnost in zanesljivost,
 • prilagajanje in fleksibilnost,
 • delo pod časovnim pritiskom,
 • lasten prevoz zaradi izvajanja dela v učnih bazah fakultete.

Delovne izkušnje: 1 leto.

Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas (40 ur na teden), za določen čas 12 mesecev s tri mesečnim poskusnim delom.

Rok za prijavo na razpis: podaljšan do 16. 9. 2022.

Ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na elektronski naslov: kadrovska@fvz.upr.si. 

Vabljeni k prijavam!