ZAPOSLIMO raziskovalca na področju FIZIOTERAPIJE – rok prijave do 31. 7. 2022

UP Fakulteta za vede o zdravju razpisuje prosto delovno mesto:

1. H017004 RAZISKOVALEC – področje Fizioterapija

Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas 40 ur na teden (100 %), za določen čas 12 mesecev, predvidoma od 1. 9. 2022 dalje, z možnostjo dolgoročnega sodelovanja. Zagotovljeno financiranje doktorskega študija s področja ter možnost financiranja dodatnih usposabljanj in izobraževanj.

Opis del in nalog:

 1. sodelovanje pri izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, programov in nalog,
 2. izdelovanje statističnih, kronoloških in bibliografskih pregledov in pomagal za lastno in širšo uporabo,
 3. pisanje prispevkov s področja raziskave in strokovnega dela za objavo, poročil o publikacijah in posvetovanjih za objavo,
 4. sodelovanje na znanstveno-raziskovalnih in strokovnih posvetovanjih in srečanjih,
 5. sodelovanje pri delu strokovnih organov ter pri skupnih projektih in nalogah,
 6. opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Zahtevana izobrazba oz. strokovna usposobljenost:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali
 • magistrska izobrazba (bolonjska 2. stopnja).

Posebni pogoji:

 • zaključen dodiplomski ali podiplomski študij s področja Fizioterapije,
 • pogoji za izvolitev v naziv Asistent (dokončan študijski program 2. stopnje s povprečno oceno najmanj prav dobro (8), zaključno delo, če je pogoj za dokončanje študija, dosegel najmanj prav dobro (8)).

Zahtevana usposobljenost (dodatna funkcionalna znanja):

 • znanja za delo z računalnikom,
 • organizacijske sposobnosti,
 • sposobnost timskega dela,
 • samostojnost,
 • zanesljivost.

Znanje tujih jezikov: aktivno znanje svetovnega jezika.

Druga zaželena znanja in sposobnosti:

 • specialna znanja s področja manualne terapije ali s področja nevrofizioterapije,
 • smisel za delo s študenti,
 • lasten prevoz zaradi izvajanja dela v učnih bazah fakultete,
 • znanje angleškega jezika (razumevanje – dobro, govorjenje – dobro, pisanje – dobro),
 • natančnost in zanesljivost,
 • pisanje in urejanje različnih (tudi zahtevnih) vrst besedil,
 • prilagajanje in fleksibilnost,
 • sposobnost organiziranja,
 • samostojnost.

Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje s področja manualne terapije ali nevrofizioterapije ter kandidati, ki se bodo v študijskem letu 2022/2023 vpisali na doktorski študij.

Trajanje poskusnega dela: 4 mesece.

Rok za prijavo na razpis je podaljšan do 31. 7. 2022.

Ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na elektronski naslov: kadrovska@fvz.upr.si. 

Vabljeni k prijavam!