Zaposlimo ASISTENTA s področja PREHRANSKEGA SVETOVANJA – DIETETIKE

UP Fakulteta za vede o zdravju razpisuje 1 porsto delovno mesto:

D010001 Asistent – Asistent VII/2 za področje Prehransko svetovanje – dietetika

Opis del in nalog:

 • sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela  ter opravljanje drugih nalog določenih  v aktih UP in članic,
 • vodenje različnih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu po navodilih nosilca predmeta, sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • pripravljanje učnega gradiva, opreme in pripomočkov za izvedbo vaj,
 • izvajanje konzultacij s študenti in mentoriranje in/ali somentoriranje študentom skladno z akti UP in članic,
 • udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju, prenašanje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno–raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela s katerim se uresničuje poslanstvo univerze in dviguje ugled univerze, njene članice, stroke,
 • sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. univerze,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Zahtevana izobrazba oz. strokovna usposobljenost:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali
 • magistrska izobrazba (bolonjska 2. stopnja).

Posebni pogoji:

 • zaključen podiplomski študij s področja Dietetike in Prehrane (mag. dietetike ali mag. inženir prehrane),
 • pogoji za izvolitev v naziv Asistent – področje Prehrana in dietetika.

Zahtevana usposobljenost (dodatna funkcionalna znanja):

 • znanja za delo z različnimi računalniškimi orodji,
 • ravnanje z avdiovizualno opremo,
 • sposobnost timskega dela,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikativnost,
 • praktične spretnosti.

Znanje tujih jezikov: aktivno znanje svetovnega jezika.

Druga zaželena znanja in sposobnosti:

 • smisel za delo s študenti,
 • znanje jezikov (angleški jezik razumevanje – dobro, govorjenje – dobro, pisanje – dobro),
 • natančnost in zanesljivost,
 • pisanje in urejanje različnih (tudi zahtevnih) vrst besedil,
 • prilagajanje in fleksibilnost,
 • sposobnost organiziranja,
 • samostojnost,
 • lasten prevoz.

Prednost bodo imeli kandidati, ki izkazujejo interes za vpis na doktorski študij

Rok za prijavo na interni/zunanji razpis: 18. 8. 20022

Ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na elektronski naslov: kadrovska@fvz.upr.si. 

Vabljeni k prijavam!